tudalen_baner

Newyddion Cwmni

Newyddion Cwmni

 • Beth yw'r rhagofalon ar gyfer defnyddio paent diwydiannol dŵr?

  Beth yw'r rhagofalon ar gyfer defnyddio paent diwydiannol dŵr?

  Yn y bôn, defnyddir paent diwydiannol sy'n seiliedig ar ddŵr mewn cynhyrchu diwydiannol a bywyd.Y rheswm pam mae'r cynnyrch hwn mor boblogaidd yw oherwydd bod ganddo lawer o nodweddion i ddiwallu anghenion cynhyrchu a bywyd diwydiannol.Ar hyn o bryd, pan ddefnyddir y cynnyrch hwn mewn gwirionedd Beth ddylem ni roi sylw iddo?...
  Darllen mwy
 • Effaith rhwd ar strwythur dur, dylech ddeall!

  Effaith rhwd ar strwythur dur, dylech ddeall!

  Gyda datblygiad economaidd gwledydd ledled y byd a datblygiad parhaus technoleg yn y maes adeiladu, gellir gweld adeiladu strwythur dur ym mhobman, megis offer mecanyddol, pibellau rheilen warchod, traphontydd, adeiladau preswyl ac yn y blaen.Mae gan strwythur dur ma...
  Darllen mwy
 • Y rhagolygon datblygu haenau seiliedig ar ddŵr

  Y rhagolygon datblygu haenau seiliedig ar ddŵr

  Pwysigrwydd haenau dŵr: Yn gyntaf, nodwedd paent dŵr yw bod ganddo rai nodweddion dŵr, sy'n wahanol i baent traddodiadol, ond mae dŵr yn sylwedd yr ydym i gyd yn gyfarwydd ag ef yn ein bywyd.P'un a yw'n golchi dillad, coginio neu yfed, mae'n ...
  Darllen mwy
 • Byddwch yn dod â dealltwriaeth ddofn i chi o baent diwydiannol dŵr

  Byddwch yn dod â dealltwriaeth ddofn i chi o baent diwydiannol dŵr

  Gyda phwysau polisïau diogelu'r amgylchedd, mae ymwybyddiaeth pobl o ddiogelu'r amgylchedd wedi'i wella'n barhaus;Yn benodol, mae taleithiau a dinasoedd ledled y wlad wedi cyhoeddi safonau terfyn allyriadau VOC;Gall ailosod paent â phaent dŵr leihau i bob pwrpas...
  Darllen mwy
 • Rhagofalon ar gyfer adeiladu mewn tywydd poeth !

  Rhagofalon ar gyfer adeiladu mewn tywydd poeth !

  1. Cludo a storio Dylid ei storio mewn lle oer ac awyru rhwng 5°C a 35°C.Pan fydd y tymheredd yn uwch na 35 ° C, bydd y cyfnod storio paent dŵr yn cael ei fyrhau;Osgoi golau haul uniongyrchol neu amgylchedd tymheredd uchel hirdymor.Y cyfnod storio paent dŵr heb ei agor yw ...
  Darllen mwy
 • Yn yr haf poeth, inswleiddiad thermol dŵr a phaent gwrth-cyrydu yw eich dewis gorau!

  Yn yr haf poeth, inswleiddiad thermol dŵr a phaent gwrth-cyrydu yw eich dewis gorau!

  Mae'r haf poeth yn dod fel yr addawyd.Mewn rhai ardaloedd, mae'r tymheredd uchel wedi parhau ers dyddiau, ac mae'r tymheredd awyr agored wedi cyrraedd uwchlaw 36 ° C.Mae rhai adeiladau, ffatrïoedd, cynwysyddion a haenau allanol heb eu hinswleiddio eraill yn gwneud y tymheredd dan do hefyd fel yr awyr agored, gan achosi'r corff dynol ...
  Darllen mwy
 • Sut i wahaniaethu rhwng paent gwrth-cyrydu seiliedig ar ddŵr a phaent gwrth-rhwd sy'n seiliedig ar ddŵr

  Sut i wahaniaethu rhwng paent gwrth-cyrydu seiliedig ar ddŵr a phaent gwrth-rhwd sy'n seiliedig ar ddŵr

  O'r enw, gallwn wybod bod y gwahaniaeth rhwng y ddau yn bennaf i atal cyrydiad ac atal rhwd.Mae gan y ddau rolau gwahanol ac mae ganddynt fanteision gwahanol.Nawr mae pob gwlad yn ymateb yn weithredol i'r polisi olew-i-ddŵr, gan ganiatáu i haenau diwydiannol seiliedig ar ddŵr gael mwy o le ...
  Darllen mwy